znaki BHP, tabliczki informacyjne

Znaki BHP – jakie rodzaje są dostępne?

W Polsce obowiązują naprawdę precyzyjne przepisy BHP. Ich poszanowanie daje poczucie bezpieczeństwa oraz sprawia, że prawdopodobieństwo różnorodnych zagrożeń staje się marginalne. Dzisiaj przepisy BHP nakładają wymóg prawidłowego oznaczania budynków. Tym samym dbałość o właściwy montaż znaków BHP jest aktualnie bardzo ważna. Kiedy stosuje się znaki BHP?

Znaki BHP – jaką rolę pełnią?

Dzisiaj znaki BHP umieszczane są na różnego rodzaju budynkach. Chodzi chociażby o zakłady pracy, biurowce, jak również szkoły czy szpitale, czyli obiekty użyteczności publicznej. Znaki BHP to między innymi oznaczenia takie jak instrukcje BHP o charakterze ogólnym czy przepisy , które dotyczą reguł postępowania w momencie pożaru czy innego typu zagrożenia. Do znaków BHPwyróżniających się wielkim znaczeniem zaliczane są również instrukcje , które mówią o metodach postępowania z odpadami medycznymi, które umieszcza się w szpitalach. Jednym z niezwykle często wykorzystywanych znaków BHP są tabliczki , które oznaczają drogę ewakuacyjną. Z pewnością nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak ogromne znaczenie ma właściwe opisanie drogi ewakuacyjnej. To ona jest stosowana w sytuacji, gdy w budynku wystąpi jakieś niebezpieczeństwo, na przykład wybuchnie pożar. Znaki BHP można również zobaczyć na wielu urządzeniach, które awaria wykluczyła z użytkowania – odnosi się to przykładowo wind. Znaki BHP szeroko wykorzystywane są również w przemyśle. Wykorzystuje sięwówczas najczęściej znaki ostrzegawcze , ale także znaki nakazu i zakazu.

Znaki BHP – z jakiego materiału są wytwarzane?

Stosowane dzisiaj znaki BHP są zawsze wykonywane z trwałych materiałów, które bardzo dobrze znoszą niekorzystne warunki atmosferyczne. Najczęściej jest to doskonałego gatunku PCV. Dzięki temu znaki BHP mogą być stosowane nie tylko we wnętrzach budynków, ale też na zewnątrz. Nawet po długim czasie nie stracą one swojego doskonałego wyglądu i – co najważniejsze – nadal będą wyraźne. W wielu przypadkach powlekane są także warstwą fluorescencyjną, dzięki której są one widoczne także przy niedostatecznym oświetleniu. Zamontowanie znaków BHP jest proste i nie nastręcza najmniejszych nawet trudności. Doskonale poradzi sobie z tym każdy.

Nasze dane kontaktowe:
Lundi Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice

Tel.: +48 12 268 74 00
E-mail: [email protected]