Dlaczego izolacja przeciwwilgociowa fundamentów jest ważna

Fundamenty to podstawa każdego budynku. Już podczas budowy należy zadbać o to, aby dom był solidny. Znakomite właściwości posiada izolacja przeciwwilgociowa fundamentów. Sprawdźmy więc przed czym zabezpiecza taka izolacja.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – przy nieruchomościach mieszkalnych i produkcyjnych

Czynniki środowiskowe mają duży wpływ na konstrukcję domu. Niekorzystne konsekwencje ma zwłaszcza oddziaływanie wody, co może prowadzić do szybkiej utraty ciepła. Mokre fundamenty powodują, że spada współczynnik izolacji cieplnej, a tym samym ogrzewanie staje się nierentowne. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów jest najpopularniejszą formą hydroizolacji, która chroni nieruchomość przed niszczącym wpływem wody oraz tzw. podciąganiem kapilarnym. Używa się ją tak przy nieruchomościach użytkowych, jak i komercyjnych. Podstawę budynku zabezpiecza się przy pomocy różnych metod izolacji. Izolację przeciwwodną wykorzystuje się na bardzo wilgotnych terenach, czyli tam, gdzie woda wywiera ciśnienie hydrostatyczne na konstrukcję. Z kolei w większości przypadków używana jest lekka izolacja, pomagająca zabezpieczyć podstawę budynku przed wodą opadową.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – oddzielne schematy dla najważniejszych części

Wyróżniamy wiele sposobów izolacji – od wewnątrz oraz na zewnątrz. Służą do tego przeróżne tworzywa budowlane, takie jak papy, folie kubełkowe, masy asfaltowo-żywiczne czy powłoki polimerowe. Pamiętajmy, że skuteczna izolacja przeciwwilgociowa fundamentów wymaga przygotowania odrębnych schematów dla najważniejszych miejsc jak przykładowo: narożniki, załomy czy brzegi murów. Dlatego prace warto powierzyć fachowcom mającym ogromne doświadczenie w tej dziedzinie – tylko wówczas zyskamy gwarancję, że nasz budynek jest właściwie chroniony przed działaniem wilgoci.