Jest mnóstwo przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne. Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzeniaCzytaj więcej →

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych miało planowo działać już w październiku 2021 r., jednak finalnie biznesmenom na udostępnienie Krajowego Systemu e-Faktur przyszło poczekać do 2022 r. Projekt ruszył w pierwszym dniu 2022 r. Po roku okresu przejściowego, w którym stosowanie KSeF jest fakultatywne, począwszy od stycznia 2023 r. stanie się to koniecznościąCzytaj więcej →

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo wcześniej lub później zawsze natrafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych wCzytaj więcej →

Mass collect jest usługą, która opiera się na identyfikacji masowych płatności. Przedstawiamy pokrótce, jak działa mass collect i w jaki sposób ułatwia organizację małym i dużym firmom. Mass collect – korzyści z przydzielenia kontrahentom niepowtarzalnych numerów rachunków Działanie mass collect jest de facto niesłychanie proste. Polega na przydzieleniu każdemu kontrahentowiCzytaj więcej →

Funt brytyjski, którego właściwą nazwą jest funt szterling, to jedna z najsilniejszych istniejących walut. Mimo przynależności pierwotnie do struktur Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a potem Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii nie weszło do strefy euro i utrzymało swoją historyczną walutę. Funt brytyjski – mocna waluta, która przetrwała wiele przeciwności WCzytaj więcej →

Faktoring jest zaliczany do najchętniej wybieranych aktualnie usług bankowych. Jest skierowany zwłaszcza do firm, które wykorzystują odroczone czasy płatności i obawiają się utraty płynności finansowej. Faktoring pozwala na zdyscyplinowanie kontrahentów do bezzwłocznego spłacenia zobowiązań. Poza tym jest to również doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw poszukujących kolejnych sposobów pokrycia kosztów związanych zCzytaj więcej →

Kredyt gotówkowy jest bez wątpienia jedną z najczęściej wybieranych usług bankowych. Nie znajdziemy w tym rzecz jasna nic zaskakującego, gdyż możemy uzyskać tak nawet nieduże sumy – w wielu bankach minimalna stawka kredytu gotówkowego to pięćset złotych. Może on również stać się formą sfinansowania poważniejszych zakupów, bowiem zwykle jego największaCzytaj więcej →

Ludzie decydujący się na inwestycję w złoto mogą skorzystać z mnóstwa różnych metod: zbierać biżuterię inwestycyjną, nabywać akcje firm działających na rynku kruszców bądź kupować fundusze inwestycyjne lokujące środki w sektory gospodarki związane z tym metalem szlachetnym. Kolejną metodą jest zakup złota inwestycyjnego, które oferowane jest nie tylko w formieCzytaj więcej →

O franku większość Polaków wie mało, zasadniczo tylko tyle, że to waluta, w której dziesiątki tysięcy rodzin zaciągnęło kilka lat wstecz kredyty hipoteczne, które dziś spłacają z problemami. Tymczasem historia tej waluty jest dość interesująca. Frank szwajcarski – uznawany za jedną z kluczowych walut we współczesnym świecie Naturalnie, frank szwajcarskiCzytaj więcej →