Jak zostać instruktorem jazdy konnej?

Kochasz jeździectwo, masz duże umiejętności, lubisz uczyć innych i myślisz o tym, aby zostać instruktorem jazdy konnej? Podpowiadamy, jak to zrobić!

Na czym polega praca instruktora jazdy konnej?

Instruktor jeździectwa uczy swoich klientów – którymi mogą być osoby w różnym wieku – jazdy konnej. Warto mieć na uwadze, że nie oznacza to wyłącznie udzielania wskazówek odnośnie tego, jak jeździć, ale też instruowania, jak postępować z końmi i jak korzystać ze sprzętu jeździeckiego. Instruktor musi również wykonywać inne zadania, takie jak sporządzanie harmonogramu zajęć i prowadzenie dokumentacji z nimi związanej oraz udzielanie pomocy przedmedycznej w razie upadku. Do tego oczywiście dochodzi opieka nad końmi.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami szkolenia kadr, instruktor jazdy konnej ma uprawnienia do:

 • nauczania podstaw jazdy konnej,
 • prowadzenia szkoleń i egzaminów na odznakę „Jeżdżę konno” (pod warunkiem posiadania aktualnej licencji PZJ),
 • podpisywania się pod wnioskami licencyjnymi prowadzonych przez siebie niepełnoletnich zawodników,
 • rozprężania koni na zawodach PZJ i WZJ.

Warto wiedzieć, że instruktor jazdy konnej to najniższy ze stopni szkoleniowych w systemie szkoleń PZJ. Pozostałe to: instruktor sportu, trener klasy II, trener klasy I i trener wykładowca. Różnią się one wymaganiami i uprawnieniami. Aby móc prowadzić jeździeckie szkolenie sportowe, należy mieć przynajmniej stopień trenera klasy II.

Instruktor jazdy konnej – wymagania i niezbędne predyspozycje

Nie każda osoba może zostać instruktorem konnej jazdy – trzeba spełnić pewne warunki, aby wykonywać ten zawód dobrze (i z przyjemnością). Chodzi tu zarówno o predyspozycje psychiczne, umiejętności, jak i o wymogi formalne.

Jakie więc wymagania należy spełnić, aby zostać instruktorem jazdy konnej? Zacznijmy od formalnych warunków ubiegania się o stopień Instruktora Jazdy Konnej. Trzeba:

 • Mieć ukończone 18 lat.
 • Posiadać przynajmniej średnie wykształcenie.
 • Mieć wystawione zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.
 • Złożyć oświadczenie, że nie było się skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 41 ustawy o sporcie (tj. z dnia 29 maja 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.).
 • Przedstawić zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (uzyskane mniej niż 3 lata wcześniej),
 • Posiadać srebrną odznakę jeździecką.
 • Ukończyć kurs zatwierdzony przez Kolegium Koordynatorów ds. Szkolenia (KKS) i zakończony egzaminem na poziomie złotej odznaki jeździeckiej.
 • W ciągu 12 miesięcy od zakończenia kursu odbyć 14-dniowe praktyki, spełniające warunki określone w zasadach szkolenia kadr.

Jakie inne warunki warto spełniać, aby zostać instruktorem jazdy konnej?

 • Mieć doświadczenie praktyczne. Jest ono niezbędne nie tylko do przystąpienia do kursu i zdania egzaminu, ale też po to, aby zrozumieć trudności, których mogą doświadczać uczniowie i być w stanie udzielić im właściwych rad.
 • Mieć zdolności pedagogiczne. Instruktor to nauczyciel, niezbędna jest mu więc umiejętność nauczania, w tym zrozumiałego przekazywania informacji oraz wiedza, jakie metody zastosować w przypadku danego ucznia.
 • Mieć zdolności psychologiczne. Instruktor powinien umieć zmotywować swoich podopiecznych do treningów oraz pomóc im w przełamywaniu lęków. Cechować się wysoką kulturą osobistą. Praca instruktora jazdy konnej wymaga wielu kontaktów z różnymi ludźmi. Niedopuszczalne byłoby, aby zachowywał się niegrzecznie wobec swoich uczniów lub innych osób, z którymi styka się w pracy.
 • Mieć chęć ciągłego dokształcania się. Instruktor powinien nieustannie podnosić własne umiejętności, zarówno praktyczne (na ile to możliwe), jak i teoretyczne. Tutaj z pomocą przychodzą m.in. książki o jeździectwie, z których można czerpać wiedzę teoretyczną, np. „Coaching w jeździectwie”.

Źródło tekstu: https://horse-trade.pl/jak-zostac-instruktorem-jazdy-konnej