Remont a przebudowa – co o nich mówi prawo budowlane?

Terminy remont i przebudowa mają nieco inne znaczenie w języku potocznym niż w Prawie budowlanym. Wyjaśniamy, jak prawo definiuje remont i przebudowę oraz jakie są różnice między tymi dwoma rodzajami prac budowlanych.

Remont – definicja

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane definiuje remont w następujący sposób:

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżących konserwacji.

Aby więc prace zostały uznane za remont, muszą dotyczyć budynku, który już istnieje i nie mogą prowadzić do zmiany jego parametrów ani powstania nowych elementów. Jednocześnie remont jest czymś więcej niż bieżąca konserwacja, czyli utrzymywanie obiektu w dobrym stanie.

Przebudowa – prawo budowlane

Zgodnie z Prawem budowlanym definicja przebudowy to:

Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Przebudową będzie więc wymiana schodów wewnętrznych (jako ingerencja w konstrukcję) lub wymiana okien na większe (co wiąże się ze zmianą wielkości otworów okiennych, a to wpływa na parametry użytkowe obiektu). Przebudową nie będzie natomiast wykonanie zabudowy tarasu – jest to rozbudowa, ponieważ dobudowane zostaje nowe pomieszczenie.

Remont a przebudowa – czym się różnią?

Jeśli planujemy prace budowlane, warto zwrócić baczną uwagę na to, czy będzie to remont, czy może przebudowa, aby zadbać o ewentualne potrzebne zgody lub pozwolenia. Patrząc na definicje remontu i przebudowy, łatwo jest wskazać różnice między nimi – w przypadku remontu zachowane zostają parametry użytkowe i techniczne budynku, w przypadku przebudowy ulegają one zmianie. Trudności może jednak powodować fakt, że w języku potocznym używamy słowa remont w znacznie szerszym znaczeniu. I tak wymianę ogrodzenia z drewnianego na betonowe potocznie moglibyśmy nazwać remontem, ale zgodnie z prawem jest to przebudowa – zmieniają się parametry ogrodzenia, będzie ono mocniejsze i cięższe, a jego postawienie będzie wymagało bardziej zaawansowanych prac, łącznie z prawdopodobną koniecznością wykonania szalunku pod ogrodzenie.

Źródło tekstu: https://sklep.abcszalunki.pl/blog/prawo-budowlane/remont-a-przebudowa-co-o-nich-mowi-prawo-budowlane/