Warsztaty IOD – co należy o nich wiedzieć?

RODO to rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych, które obowiązuje od 25 maja 2018 roku i zrewolucjonizowało działanie wielu przedsiębiorstw. Jesteś zainteresowany kursem inspektorów ochrony danych? Sprawdź, w jaki sposób RODO zmieniło procedury związane z ochroną danych i na czym polegają warsztaty IOD!

RODO – dane osobowe lepiej chronione

RODO obejmuje wszystkie podmioty, które zajmują się przetwarzaniem oraz gromadzeniem informacji o osobach fizycznych. Według obowiązujących aktualnie regulacji, przetwarzanie danych może być prowadzone tylko wówczas, gdy podmiot przetwarzający ma odpowiednią podstawę, np. zgodę osoby lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartego porozumienia.

IOD – kiedy należy go powołać?

Obowiązek powołania IOD występuje wtedy, gdy podmiot gromadzi dane osobowe na dużą skalę, jak również gdy gromadzenie obejmuje szczególne typy danych. W praktyce oznacza to, że IOD muszą powołać między innymi szpitale, firmy ubezpieczeniowe, urzędy, a także banki. Wiele z nich decyduje się na praktyczne szkolenie dla inspektorów ochrony danych.

Kurs IOD

Kurs IOD dedykowany jest osobom mającym pełnić lub pełniącym funkcję inspektora danych osobowych. Szkolenie IOD pozwala nabyć niezbędną wiedzę dotyczącą obowiązków inspektora oraz zagwarantowania bezpieczeństwa danych. Szkolenia uzupełniają praktyczne warsztaty inspektorów ochrony danych, podczas których uczestnicy analizują przedstawione problemy i uczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. Warsztaty inspektora danych osobowych kończy egzamin, a osoby, które ukończą kurs uzyskują certyfikat.