Biuletyn firmowy – Pracownia Register

Na www.pracowniaregister.pl zlecisz wykonanie biuletynu firmowego fachowcowi

Właściwy obraz firmy w odbiorze jej pracowników ma duże znaczenie dla jej dobrego działania. Kreowanie pozytywnych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni przyczynia się do wzrostu ich lojalności wobec firmy. PR wewnętrzny, którego zamiarem jest prowadzenie spójnej i godnej zaufania polityki informacyjnej wobec pracujących, może korzystać z różnych narzędzi. Należy do nich biuletyn firmowy.

Co określamy biuletynem firmowym

Biuletyn firmowy jest to magazyn kierowany do osób pracujących w danej organizacji. To warte polecenia narzędzie do budowania dobrych relacji między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczna metoda na poprawę wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe dają szansę przedsiębiorstwu na cementowanie społeczności pracowników, wzmacniają ich poczucie współuczestnictwa w życiu przedsiębiorstwa oraz z powodzeniem informują.

Dobrze zaprojektowany biuletyn firmowy

Zgodnie ze sztuką skonstruowany biuletyn firmowy jest bezcennym narzędziem w rękach fachowców od wewnętrznego PR. Istotne jest, by zawierał treści zredagowane w profesjonalny sposób oraz wyglądał równie dobrze, jak dostępne na rynku prasowym wydawnictwa. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i daje szansę na prowadzenie polityki informacyjnej w atrakcyjny sposób. Biuletyn firmowy powinien być przyjemny w czytaniu i oglądaniu, dzięki czemu może on być interesujący także dla rodzin zatrudnionych i ich pozostałego otoczenia. Kreuje to pozytywną atmosferę wokół firmy, która może zaowocować wzrostem zaufania i motywacji zatrudnionych.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]