Aktualnego kursu funta szterlinga szukaj w kantorach online

Wszystko o funt kurs.

Funt brytyjski, którego właściwą nazwą jest funt szterling, to jedna z najsilniejszych istniejących walut. Mimo przynależności pierwotnie do struktur Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej a potem Unii Europejskiej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii nie weszło do strefy euro i utrzymało swoją historyczną walutę.

Funt brytyjski – mocna waluta, która przetrwała wiele przeciwności

W efekcie Brexitu, który był przeciągłym, ponad czteroletnim procesem, cena funta względem euro i dolara zauważalnie spadła. Było to związane między innymi z oznajmieniem przez liczne podmioty, w tym instytucje finansowe, wycofania się z rynku brytyjskiego, co zagrażało spadkiem ilości miejsc pracy, a pośrednio także spadkiem przychodu krajowego brutto. Odpracowywanie nagłego spadku kursu funta szterlinga z połowy 2016 r. odbywa się stosunkowo powoli i przy całkiem znacznych skokach wartości waluty. Dodatkową komplikacją w tym procesie stała się recesja z 2020 r. wywołana wielomiesięcznym zamknięciem angielskiej gospodarki w trakcie pandemii wirusa COVID-19. Trzeba aczkolwiek zaznaczyć, iż funt brytyjski to niezmiernie mocny pieniądz, funkcjonujący w Królestwie Brytyjskim już od XII w., który w samym tylko ubiegłym wieku wyszedł obronną ręką z dużych spadków wywołanych anulowaniem powiązania funta ze złotem, z dewaluacji z 1949 r. i z legendarnego już spekulacyjnego ataku z 1992 r.

Komu potrzebne statystyki dotyczące kursu funta?

Funt brytyjski jest dla Polaków ważną walutą, w której nadal chętnie lokują swoje pieniądze. Jest tak w głównej mierze w następstwie tego, iż pomimo opuszczenia przez UK UE, gros zatrudnionych tam Polaków nie planuje wrócić do kraju i przez cały czas utrzymuje finansowo swoich krewnych w Polsce. Bieżącym kursem funta szterlinga interesuje się wobec tego duża grupa Polaków. Szuka ona przeważnie dokładnych komunikatów nie tylko o przeliczniku tej waluty na euro oraz złotówki, ale częstokroć także wykresów historycznych sięgających nawet pięciu lat wstecz. Takie statystyki znajdują się m.in. na stronie kantoru internetowego, który aktualizuje kurs w odstępach co kilka sekund. Dostęp do aktualnych informacji pomaga również doświadczonym inwestorom kupować walutę po opłacalnym kursie.