Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Zajrzyj tu, jeżeli szukasz szczegółowych informacji o automatycznej windykacji należności.

Jest mnóstwo przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia swojej własności na drodze windykacji. Chociaż termin ten wielu osobom niedobrze się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w ramach którego podejmuje się wobec dłużnika rozmaite działania zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o konieczności przelania opłaty. Kiedy taka forma windykacji będzie nieskuteczna, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i miesiąc w miesiąc wysyła taką samą liczbę faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie zostanie uiszczona w określonym terminie bezsprzecznie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu związanego z księgowaniem wpłat pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość wpłat u swoich kontrahentów

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od klienta, ale w razie wykrycia jej braku w wyznaczonym czasie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tej aplikacji może skonfigurować indywidualne harmonogramy czynności podejmowanych w stosunku do opieszałych klientów, określając między innymi przerwy pomiędzy wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę emitowana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie poskutkują, następnymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez robota Flobo jest przesłanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeżeli wyliczone powyżej działania okażą się bezskuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie wpływających przelewów, a po pewnym okresie skutkuje też wyraźną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]