Co to jest metoda kasowa?

Potrzebujesz wiadomości o metodzie kasowej? Dobrze trafiłeś!

Właściciele firm na ogół rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie interesuje się czy na konto płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie prędzej niż po uzyskaniu od kontrahenta opłaty.

Metoda kasowa – strategia na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, kiedy są zmuszone kilka razy monitować kontrahenta odnośnie opłaty za wykonane usługi bądź dostarczone produkty. Gdy takie przypadki zdarzają się cyklicznie, nawet znakomicie prosperująca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i finalnie dostać od urzędu skarbowego bardzo wysoką grzywnę. Szczęśliwie tak zwani mali przedsiębiorcy, a więc przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył wraz z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta uzgodnionej należności. Ze względu na zdefiniowany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać większość krajowych właścicieli firm, lecz muszą oni pamiętać, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Jeżeli więc sami mają trudność z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Wymagane jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie polecają biznesom metody kasowej?

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie metodą kasową podatku od towarów i usług. Z reguły powodem tego jest kwestia ciągłego monitorowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Ale już przy kilkuset fakturach nadzorowanie należności wpływających na konto firmowe może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]