Czym jest faktura proforma?

Zajrzyj w to miejsce, jeśli szukasz więcej informacji o tym, co oznacza faktura proforma.

Wszyscy, którzy prowadzą firmę, ale również i większość osób dokonujących zakupów przez internet, mieli przynajmniej raz kontakt z fakturą pro forma. Nie każdy jednak wie, czym naprawdę jest ten dokument i co go wyróżnia od tradycyjnej faktury.

Co to jest faktura proforma?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla pozoru”, wobec tego raz za razem można spotkać się z objaśnieniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, a więc nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów czy w ewidencji księgowej. Poleca się jednakże zatrzymać ją np.w celu uzupełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, który formą propozycji jakiejś oferty. Nie jest dowodem zrealizowania usługi czy zakupu artykułów, zatem w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podstawy do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, bowiem mówi o sprzedaży lub usłudze, która jeszcze nie była sfinalizowana, wobec tego warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą w dalszym ciągu podlegać negocjacjom.

Fakturę proforma trzeba wyraźnie oznaczyć

Faktura proforma zawiera te same elementy i wygląda podobnie jak faktura VAT, czyli:

  • miejsce oraz datę,
  • dane kontrahentów (odbiorcy oraz wystawcy),
  • nazwę usług bądź towarów, będących przedmiotem transakcji (wespół z określeniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto i brutto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • informacja o wysokości uwzględnionych rabatów,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty,
  • wskazanie daty doręczenia towaru lub wykonania usługi.

Taką fakturę wystawca musi oznaczyć wyraźnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”, aby bez trudu można było rozróżnić ten dokument od stosownej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe. Należy także mieć na uwadze, że ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wystawienia klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, gdy klient wpłaci już przedpłatę lub wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.