sztabki złota

Inwestycja w sztabki złota – opcja dla każdego

Odkładanie środków pieniężnych na koncie bankowym lub zakładanie lokat nie jest dziś tak dochodowe jak jeszcze kilka lat temu. Niezbyt wysokie oprocentowanie oferowane przez instytucje bankowe, ale również i powszechniejsze zrozumienie, że nie zainwestowany kapitał nie zarabia spowodowały, że szukamy rozwiązań, które umożliwią naszym oszczędnościom dawać w przyszłości poboczny dochód. Obok kupowania udziałów funduszy inwestycyjnych, obligacji państwowych i akcji, coraz większym popytem cieszą się metale inwestycyjne, a głównie – sztabki złota.

Sztabka złota to inwestycja na kilka lat

Na początku należy dobitnie zaznaczyć, iż inwestycja pieniędzy w sztabki złota to inwestycja na kilka lat. Złoto zwykle nie ulega mniejszym i większym kryzysom obserwowanym w gospodarce, a wręcz niepewność polityczna i ekonomiczna często podwyższa jego cenę. Naturalnie, można spostrzec wahania w jego wartości, jednakże studiując jej historyczny wykres łatwo daje się zauważyć, że z biegiem czasu ona wzrasta. Czemu się tak dzieje? Od kilkuset lat ilość tego metalu szlachetnego w aktywnym obiegu pozostaje niemalże bez zmian. Kiedyś był on środkiem płatniczym, dzisiaj jest szeroko wykorzystywany w elektronice,medycynie czy przemyśle, a także – wciąż na potężną skalę – w złotnictwie i sztuce. Mimo, że wydobycie złota wciąż trwa i teoretycznie powinno go przybywać, recykling tego metalu użytego np. przy produkcji sprzętu elektronicznego (jak kable USB albo telefony komórkowe) jest częstokroć nieopłacalny, dlatego zapotrzebowanie na złoto pozostaje na wysokim poziomie i oczekuje się, że przez kolejne dziesięciolecia trend ten nie powinien ulec zmianie.

Pojedyncze sztabki złota lub combibary – co kupić?

Słuchając o lokacie środków w złoto w sztabkach większość osób momentalnie oszacuje, że to nie dla nich, z uwagi na ogromny koszt. Jednakże złote sztabki są wytwarzane w różnych rozmiarach, toteż właściwie każdy może pozwolić sobie na lokatę jakiejś części oszczędności w ten kruszec. Złoto można kupić już w sztabkach o wadze 10 g, 2,5 g, a nawet 1 g. Te drobne sztabki są też perfekcyjne jako prezent. Zasobniejsi inwestorzy, mający większe środki finansowe raczej nabywają cięższe sztabki złota o wadze 50 g, 250 g, a nawet 1000 g. Wypada jednakże wiedzieć o dwóch kwestiach. Po pierwsze, nie da się pociąć odlanej sztabki przy przyszłej odsprzedaży. Po drugie, inwestując w cięższą sztabkę kupujemy złoto znacznie taniej. Wobec tego należy nabywać złoto w sztabkach o przeróżnym ciężarze bądź zdecydować się na kupno tzw. combibarów, które są od razu rozparcelowane na mniejsze kawałki o wadze 1 g.

Nasze dane kontaktowe:
ADACTUS Sp. z o. o.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

Mob.: +48 880 555 111
E-mail: [email protected]