Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – o notach księgowych

Zobacz więcej informacji o notach księgowych 40 euro na flobo.io.

Osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo wcześniej lub później zawsze natrafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w przypadku wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie umożliwia wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Noty księgowe na 40 euro – wystawiać natychmiast czy stosować jako jeden z etapów procedury upominawczej?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. może natomiast wystawić notę na 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, notę księgową można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez wymogu wcześniejszego przypomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie naruszy budowanych nierzadko przez wiele lat dobrych układów biznesowych. Wszak poślizg we wniesienia należności za fakturę może być kwestią prostego niedopatrzenia czy krótkotrwałych problemów finansowych dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Sprawdź gdzie znaleźć generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które posiada także kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]