Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

Chcesz zamówić badania operatorów Bielsko Biała? Skieruj się tutaj

Do pracy w różnego typu zawodach wymagane są właściwe predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy badany je ma, wykonuje się specjalne badania. By je wykonać, należy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze rzutuje rodzaj profesji, w której chce działać badany. Odmienne badania wykonywane są dla prawników, odmienne zaś dla operatorów wózków widłowych lub suwnic. Jak łatwo się domyślić, te drugie badania są zlecane dużo częściej. Warto zatem napisać kilka zdań o tym, jak one wygląda, jakie przepisy określają ich charakter oraz jakie zdolności są w ich trakcie testowane.

Prawo a badania operatorów

Częstotliwość oraz charakter badań operatorów wózków widłowych oraz pozostałych pojazdów stosowanych w fabrykach określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być wykonywane co 3 lub 4 lata, poza osobami po 50 roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania testów co 2 lata. Powinniśmy jednak nie zapominać, iż wygląd badań może być zmodyfikowany, jeżeli przeprowadzający je psycholog stwierdzi, iż konieczne są inne testy lub niektóre części okażą się w danym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zwykle postać papierowego testu, a także test badający zdolności intelektualne. Następnie wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się zazwyczaj na wciśnięciu właściwego przycisku po zapaleniu lampki oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi wystarczająco szybko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania możliwości postrzegania przestrzeni i wzorku – te ostatnie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]