Badania psychologiczne kierowców niezbędne w pewnych zawodach

Sprawdź, kto ma w swojej ofercie badania psychotechniczne Bielsko

Przepisy prawne nakładają na niektórych kierowców obowiązek zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się takim testom. Są one niezbędne w przypadku przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Można stwierdzić zatem, że są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców konieczność ta może dotyczyć jedynie w sytuacji, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli na przykład przez Policję – po spowodowaniu poważnego wypadku.
Celem testów jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnej aparatury. W toku badań ważny jest wiek osoby badanej, gdyż badane zdolności zmniejszają się wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność testów, to badania kierowców najczęściej robi się co 5 lat, lecz gdy mają więcej niż 60 lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, muszą wykonywać badania każdego roku.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]