Co sprawdzają badania psychologiczne kierowców?

Zajrzyj tutaj jeżeli chcesz zamówić badania psychotechniczne Bielsko Biała.

Badania psychotechniczne kierowców są wykonywane w profesjonalnych pracowniach diagnostycznych. Są one bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wychwycić osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają testy i co konkretnie sprawdzają? Jakie przyrządy wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne i egzaminatorów

Różne grupy kierowców muszą poddawać się testom psychologicznym. Do największej należą osoby starające się o prawo jazdy np. kategorii D+E. Do badań przystępują też kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić również kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. W przypadku kierowców zawodowych, badania psychologiczne są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają podzielność uwagi

Badanie psychotechniczne składa się z 2 etapów. Na początku osoby badane podchodzą do części teoretycznej. Na tym etapie sprawdzana jest zdolność koncentracji, przerzutność uwagi, refleks oraz cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Osoby badane muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech osobowości czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część aparaturowa, która mierzy przede wszystkim poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie badań wykorzystuje się między innymi kabinę ciemniową, miernik czasu reakcji oraz aparat krzyżowy. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na obserwowaniu, jak dana osoba radzi sobie ze wskazaniem przedmiotów po oślepieniu światłem.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]