Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Cennik tłumaczeń z języka ukraińskiego Kraków - poszerz swoje wiadomości!

Za sprawą otwarcia się naszego kraju na rynki z całego świata pojawił się większy popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń realizują mnóstwo poświadczonych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie klientów indywidualnych, jak i przeróżnych firm.

Pomimo, że w sieci bez problemu da się wyszperać bezpłatne narzędzia oferujące translację, wciąż nie wyprą one z rynku profesjonalnych tłumaczy, ponieważ skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko koniecznością, np. gdy musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy z grubsza oszacować koszt tłumaczenia. Od czego zatem zależny jest koszt przekładu?

Elementy wpływające na finalny koszt tłumaczenia

Na to ile finalnie będzie kosztował cię przekład dokumentu wpływ mają poniższe elementy:
1. Język, z którego lub na który potrzebujemy przetłumaczyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (francuski, portugalski) albo germańskich (niemiecki, holenderski) będzie na ogół tańszy niż translacja z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego) bądź słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, słoweńskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest tradycyjnie o wiele tańszy aniżeli translacja na język obcy.
3. Termin realizacji przekładu. Jak przy większości usług, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” musimy przygotować się na wyższy koszt.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub problematyka tekstu. Przekład dysertacji medycznych, prac naukowych bądź kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz musi dysponować nie tylko znajomością leksyki charakterystycznej dla danej specjalizacji, lecz także odpowiednią wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas translacji niepożądanych błędów.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Wypada zaakcentować, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak np. paszport albo dokumenty szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia szkolenia), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo uwierzytelnia go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie przypisuje mu oddzielny numer identyfikacyjny, a także zaznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, oryginału bądź kopii. Tłumacze przysięgli często określają stały cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów, natomiast w przypadku nieodzowności zamówienia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi wylicza się od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]