Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Na http://tinyurl.com/ya25agou znajdziesz dalsze informacje o usługach tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków

Ostatnie lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też znaczny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia studiów lub pracy w Polsce.

W jakich przypadkach niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu bądź Rosji. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, a także prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Ważność tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. Dlatego aby pracować w tym zawodzie, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]