Jakiej wiedzy dostarczają badania wysokościowe

Na www.testybielsko.pl zamówisz badania wysokościowe Bielsko

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma zbyt dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie poznawaniem relacji prowadzonych pacjentów z innymi ludźmi. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy ocenianiu predyspozycji do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są m.in w przypadku osób planujących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: co się na nie składa?

Badania wysokościowe tak naprawdę niewiele różnią się od tych, jakim poddawani są kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawą są testy osobowościowe, temperamentu, inteligencji. Ich znaczącym uzupełnieniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić na przykład szybkość reakcji oraz zdolność do koncentracji uwagi. Wykorzystując testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy dana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co będzie miało miejsce w czasie pracy. Do przeprowadzania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr oraz aparat krzyżowy. To stosunkowo nieskomplikowane urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe psychologiczne w każdym wypadku obejmują też wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem naprawdę szczera. Zatajanie informacji nikomu nie pomoże.

Kto wykonuje badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Upoważnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego typu badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o obowiązku ich używania zadecydował okulista.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]