Warsztaty z ochrony danych osobowych – kto powinien przejść?

Podstawowym prawnym aktem w Polsce, jaki dotyczył kwestii danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka zaczęła obowiązywać w 1997. Również dziś definiuje ona ów termin i omawia, jak powinniśmy ich używać. Według ustawy dane osobowe to każde informacje, które umożliwiają ustalenie tożsamości danego obywatela bez złożonych działań. Do danych osobowych zaliczyć możemy więc numer PESEL, adres oraz imię i nazwisko, ale również te określane jako dane wrażliwe – między innymi informacje o wyznaniu, możliwych wyrokach czy stanie zdrowia. O ich ochronę należy zadbać zwłaszcza dlatego, że dzięki globalnej sieci ich pozyskanie i wykorzystanie okazuje się naprawdę łatwe.

Do kogo są adresowane jest kurs z ochrony danych osobowych?

Dane osobowe pozyskują wszelkiego rodzaju firmy. Jedne dysponują tylko danymi ich pracowników, inne natomiast uzyskują dostęp również do danych kontrahentów. We obu sytuacjach specjaliści, którzy mają z nimi styczność muszą ukończyć odpowiednie kursy z ochrony danych osobowych, dzięki którym nauczą się, w jaki sposób zapewnić im bezpieczeństwo. Okazuje się to bardzo ważne, gdyż po stwierdzeniu błędów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo nałożyć poważne sankcje – nie tylko finansowe, ale w niektórych przypadkach również więzienia.

Szkolenie z ochrony danych osobowych – przebieg

Szkolenie z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich specjalistów zarządzających takimi danymi – będą to między innymi pracownicy sekretariatów, archiwów bądź do spraw rekrutacji. W jego cenę zaliczają się również broszury dydaktyczne, przez które kursanci łatwiej przysposobią wiadomości. Po ukończeniu kursu, w czasie którego nauczą się, jak zapewnić ochronę informacji, kursanci otrzymują specjalne certyfikaty. Warsztaty z ochrony danych osobowych nie zajmują wiele czasu i zazwyczaj kończą się tego samego dnia.