Zadbaj o rozwój pracowników – to korzyść dla całej firmy!

Na janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/ znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć o rozwoju pracowników

Coraz liczniejsza grupa pracodawców rozumie, iż rozwój pracowników znacząco przekłada się na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zaangażowana załoga posiadająca duży arsenał kompetencji miękkich to przecież najistotniejszy fundament każdej firmy.

Rozwój kompetencji pracowników – efektywne techniki szkoleniowe

Audyt personalny pracowników pozwalający na ocenę ich osobistych kwalifikacji oraz predyspozycji może wesprzeć właściciela przedsiębiorstwa w budowaniu kadry, która będzie przygotowana na skomplikowane wyzwania. Za sprawą sesji AC/DC przeprowadzonej przez wykwalifikowanego specjalistę można ujawnić, kto z zatrudnionych posiada zdolności kierownicze i będzie najlepszym przełożonym teamu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być przeprowadzane różnorodnymi metodami – np. w formie sesji indywidualnych oraz grupowych. W czasie sesji wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleń, np. analiza konkretnego przypadku (case studies), symulacje, wywiady bądź zadania w grupach. Przy ich użyciu można odkryć skryte możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po zakończeniu audytu można kontynuować pracę z kadrą w formie coachingu.

Na czym polegają sesje AC/DC i rozwój pracowników?

Dobrze opracowany audyt jest podzielony na wiele etapów. Rozpoczyna się od określenia kompetencji niezbędnych do wypełniania danej funkcji w firmie. Później audytor przygotowuje techniki, które będą wykorzystywane podczas sesji. Kolejnym stadium jest zakomunikowanie celów sesji, a także tego, co chce się dzięki niej uzyskać. Nie bez wpływu jest poza tym miejsce, w którym będą poprowadzone audyty zespołów – musi one dawać komfort, który pomoże osiągnąć cele sesji. Sam audyt AC/DC (grupowy czy też indywidualny) jest prowadzony przez doświadczonych doradców zawodowych, którzy są psychologami. Czas trwania sesji wynosi nie więcej niż 6 godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje spersonalizowany, szczegółowy protokół, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich mocne strony i przekazane są informacje, jak należy przeprowadzić następną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]