Sprzedaż central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami sprzedaży centrali telefonicznych na rynku są Slican, Panasonic i Platan, które mają duże doświadczenie w produkcji centralek telefonicznych oraz dużą różnorodność modeli tych urządzeń, które zaspokoją potrzebny najbardziej wymagającego biura.

Centralki telefoniczne – jaka jest ich rola?

Centralka telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas, w którym następuje wymiana informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić więcej czasu osobom dzwoniącym, uprościć działanie firmy oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centralka telefoniczna umożliwia przekazywanie na numer wewnętrzny rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnętrznych w przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w sieci centrali) oraz dyskryminację rozmów wychodzących polegających na odcięciu wyjść na rozmowy komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centrala zezwala na przyznanie każdemu aparatowi telefonicznemu wewnętrznego numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie rozmów zewnętrznych. Posiada również możliwość zbierania danych, które są zapisywane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich parametrów jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.